Atradums

Interneta vietne vesture.eu kapitālismu skaidro kā apzīmējumu „sabiedriskai iekārtai, industriālā tirgus ekonomikas sistēmai, kurā sociālo attiecību pamatā ir privātīpašuma kapitāla vairošanas intereses, t.i. sabiedrības pamatvērtība ir kapitāls un brīva tā lietošana.” Jēdziens kapitālisms, kā minēts vesture, ieviests līdz ar Zombarta darbu „Modernais kapitālisms” („Der moderne Kapitalismus”) 1902. gadā. 20. gadsimta pirmajā pusē termins sastopams visā Rietumeiropā un ASV. Kapitālisma ideoloģija jeb brīvais tirgus Ādama Smita pieņēmumos stāsta par „neredzamo tirgus roku”, kurai darbojoties, kapitālisms regulē pats sevi un līdz ar to pārvar jebkuru krīzi bez valsts iejaukšanās. Preču pārpilnības solījums un praktiski neierobežotā indivīda ekonomiskā izaugsme darīja kapitālisma jēdzienu patīkamu plašām ļaužu masām, iespējojot tām komfortu un sociālo nodrošinātību neiegrožotos apmēros.

Lai gan kapitālisma kā sistēmas attīstība sākusies tikai 16. gadsimtā, kapitālistisku institūciju iezīmes eksistēja jau antīkajā pasaulē, bet kapitālisma nozīmes pieaugums redzams vēlajos Eiropas viduslaikos. Kapitālisma pirmā straujākā kustība sākās ar Anglijas audumu ražošanas industrijas attīstību 16., 17., un 18. gadsimtos. No iepriekšējām sistēmām kapitālismu atšķīra pārprodukcijas izmantošana ražošanas kapacitātes palielināšanā, kas agrāk tika ieguldīta tādos ekonomiski neizdevīgos pasākumos kā piramīdu un katedrāļu celtniecība. Sākot ar 1800. gadu, iepriekšējo gadsimtu pastāvīgā kapitāla akumulācija tika investēta praktiskā tehnisko zināšanu pielietojumā Industriālās revolūcijas laikā. 19. gs. politiskā liberālisma noteikumi paredzēja brīvo tirdzniecību, sabalansētus budžetus un nabadzības apkarošanu, lai arī minimālos apmēros. Pirmais pasaules karš iezīmēja pagrieziena punktu kapitālisma attīstībā. Pēc kara starptautiskie tirgi saruka, zelta standartu (radies 19.gs.) aizstāja valstu regulētas nacionālās valūtas, sākās banku hegemonija no Eiropas līdz Amerikai, un daudzkāršojās tirdzniecības aizliegumi. Arī ekonomikas depresija 30.-ajos gados bija viens no faktoriem, kas lika apšaubīt kapitālisma kā ekonomikas sistēmas derīgumu, taču augšupeja pēc Otrā pasaules kara atkal liek domāt citādi.

Par loterijām

Kad loterijas laimests ir neparasti liels, daudz vairāk cilvēku iegādājas biļetes, tāpēc būs daudz svarīgi veltīt lielāku naudas summu loterijas biļešu iegādei, ja jūsu finansiālais stāvoklis to atļauj. Izvēlieties atbilstošās spēles, kurās piedalīties, ja Jūs vēlaties uzlabot Jūsu izredzes uzvarēt. Izpētiet izredzes katrai no loterijas spēlēm, pirms izlemiet to, ko spēlēt. Valsts loterijās, atšķirībā no vairāku valsti loterijām, parasti ir zemāks daudzums dalībnieku, jo Jums ir jābūt valstī, kad Jūs iegādājaties biļetes.

Ja redzat loterijas biļeti, ko kāds cits ir atstājis, paceliet to, jo tā var būt derīga arī nākamajai izlozei.

Vienmēr pārbaudiet savus numurus uz Jūsu biļetes, kad Jums ir pārbaudāt to, lai uzzinātu, vai esat zaudējis. Kā Jūs justos, ja Jums būtu uzvarētāju biļete, bet Jūs to nebūtu iesniedzi, jo domājāt, ka nelaimējāt? Un, ja Jūsu biļete neuzvar konkrētajā izlozē, tā joprojām var būt derīga nākamajā izlozē.

Jums vienmēr vajadzētu parakstīt Jūsu loterijas biļetes pēc tam, kad tos iegādājaties, pat pirms Jūs uzzināt, ka esat uzvarētāji. Paraksts var palīdzēt parādīt, ka loterijas biļete ir Jūsu gadījumā, ja tā tiek nozagta vai pazaudēta. Pārbaudiet savu biļeti, lai redzētu, ka esat uzvarējuši tā vietā, lai nodotu biļeti loterijas veikalā.