Ieguldījumu fondi 1. daļa

Ieguldījumu fonds ir dažādu ieguldītāju līdzekļu apvienojums ieguldīšanai finanšu tirgū ar mērķi gūt peļņu no ieguldījumu vērtības pieauguma. Ieguldījumu fonda aktīvi tiek ieguldīti dažādos vērtspapīros, atkarībā no ieguldījumu fonda politikas, kas aprakstīta katra fonda nolikumā un prospektā. Apvienojot lielāku investoru skaita ieguldījumus, samazinās arī vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas izmaksas uz vienu ieguldītāju.

Ieguldījumu fondu pārvaldītājs ir līdzīgs parastam uzņēmējam, taču tas ir saņēmis īpašu licenci, kas atļauj veikt šādas finanšu darbības. Latvijā, visizplatītāk, ieguldījumu fondus pārrauga bankas un tieši ar to starpniecību ir visvienkāršāk ir pārvaldīt savus ieguldījumus.

Ieguldījumus fondos veic gan privātpersonas, gan uzņēmumi, kas vēlas palielināt ieguldītā kapitāla vērtību vai efektīvāk pārvaldīt savu naudas plūsmu. Mūsdienās ir iespējams atrast katra vēlmēm un iespējām atbilstošu līdzekļu ieguldīšanas veidu.

Tiek iedalīti divi ieguldījumu fondu veidi:

  • Atvērtie fondi.
  • Slēgtie fondi.

Atvērto fondu daļas var pirkt un pārdot jebkurā brīdī par fiksētu cenu. Šo fondu daļu skaits nav ierobežots un ieguldījumus var sākt ar nelielām summām.

Slēgtie fondi savā ziņā ir līdzīgi akciju sabiedrībām. Šajā ieguldījumu fondā ieguldījumus var veikt slēgts personu loks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *