Nodoklis – IIN

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir nodoklis, ar ko tiek palikti fizisko personu ienākumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis skar visplašāko sabiedrības daļu, jo šo nodokli maksā visi, kas oficiāli strādā algotu darbu. No iedzīvotāja ienākumiem pēc sociālā nodokļa nomaksas un neapliekamā minimuma, kā arī atvieglojumu par apgādājamām personām atskaitīšanas iedzīvotāju ienākuma nodoklī tiek aprēķināti 23%. Tātad, no jūsu pilnās algas tiek atskaitīti visi atvieglojumi, sociālais nodoklis, neapliekamais minimums un tad, no pāri palikušās summas, tiek atskaitīti šie 23%.

Ir dažādas iedzīvotāju ienākumu likmes atkarībā no jūsu darbības un peļņas gūšanas veida:

  • 23% ienākumam no algota darba un ienākumam no saimnieciskās darbības, kā arī citiem ienākuma veidiem, ja tiem likumā nav noteikta cita nodokļa likme.
  • 15% ienākumam no kapitāla pieauguma.
  • 10% ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums.
  • 10% ienākumam no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids.
  • 10% ienākumam no metāllūžņu pārdošanas.
  • 10% ienākumam no īpašuma, ja maksātājs nepiemēro saimnieciskās darbības izdevumus.
  • 2% nerezidenta ienākumam no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums atbilstoši likuma – Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, 11.9 pantam, izņemot ienākumu no finanšu instrumentu atsavināšanas, kuru apgrozību regulē Finanšu instrumentu tirgus likums, ieturot nodokli izmaksas vietā.
  • 22% papildu likme ienākumam pielīdzināmam aizdevumam, ja maksātājs, kas guvis šo ienākumu aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis.

Daļu no samaksātā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iespējams atgūt, izmantojot valstī noteiktās nodokļu atmaksas iespējas. Pārmaksātos nodokļu ir iespējams atgūt par taksācijas gada laikā veiktajiem attaisnotajiem izdevumiem. Tie var būt ārstniecības izdevumi un izdevumi par izglītību. Ir iespējams atgūt pārmaksātos nodokļus arī par bērnu interešu izglītību. Nodokļu atvieglojumus var iegūt arī par saviem ģimenes locekļiem, piemēram, par bērniem vecākiem, laulāto personu un citiem. Ir iespējams atgūt pārmaksātos nodokļus arī par bērnu interešu izglītību. Ne visi izdevumi tiek pieskaitīti pie attaisnotajiem izdevumiem un ir svarīgi pārliecināties par izvēlētā, nepieciešamā pakalpojuma atbilstību. Nodokļu atvieglojumus saņem arī tie, kas izmanto privāto pensiju kontu jeb 3. pensiju līmeni, kas ļauj saņemt atpakaļ pārmaksātos nodokļus par iemaksām pensiju kontā.

Lai atgrieztu pārmaksātos nodokļus, jums ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. To varat izdarīt VID birojos vai elektroniski. Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, jums ir jābūt atbilstošajiem čekiem un dokumentiem par maksājumiem. Pārmaksāto nodokļu aprēķins var aizņemt pat trīs mēnešu un attiecīgo naudas summu jūs varēsiet saņemt savā bankas kontā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *