Ko izvēlēties – debetkarti vai kredītkarti?

Komisijas maksa par kredītkaršu apkalpošanu parasti ir augstāka, taču izvēloties kredītkarti tiek piešķirts kredītlimits, kas kalpo kā aizdevums, kuru iespējams izmantot tad, kad personīgie līdzekļi jau beigušies. Tā pat kredītkaršu lietotājiem tiek piešķirti dažādi papildus bonusi, piemēram, pirkumu apdrošināšana un dažādas atlaides.

Debetkaršu lietotāji karti var izmanot, kā elektronisko maksājumu līdzekli, izmantojot personīgās finanses. Debetkaršu apkalpošanas maksa parasti ir zemāka, taču tā pat kā kredītkarti to var izmantot dažādiem norēķiniem gan klātienē, gan internetā. Debetkaršu īpašniekiem tiek piedāvātas atlaides pie bankas sadarbības partneriem.

Kā iegūt MasterCard?

Pieteikties MasterCard var gan klātienē, kādā no bankas filiālēm, gan internetā, aizpildot pietikumu bankas mājas lapā. Tiem klientiem, kuri izmantot internetbanku, parasti tiek nodrošināta iespēja pieteikties norēķinu kartei, pēc ielogošanās savā internetbankas profilā.

Tā kā piedāvājumu klāsts ir tik plašs ik katrs var izvēlēties MasterCard pie tīkamākā un izdevīgākā pakalpojuma sniedzēja, tādejādi ietaupot vairākus eiro ik gadu un nepārmaksājot.

MasterCard norēķinu kartes ir īpaši populāras Skandināvijas valstīs, līdz ar to dodoties ceļojumā uz Eiropas Ziemeļiem, pastāv iespēja, ka pateicoties šai norēķinu kartei saņemsiet dažādus bonusus un norēķinu veikšana nesagādās nekādas problēmas.

Maestro Card maksājumu kartes

Maestro Card maksājumu kartes apkalpo MasterCard kompānija. Maestro Card piedāvā debetkartes, kuras var būt piesaistītas pie klienta bankas konta vai arī kalpot kā priekšapmaksas kartes.

Tā kā Maestro nav tik izplatītas, kā VISA vai MasterCard, tad pastāv iespēja, ka dažās tirdzniecības vietās tās varētu nepieņemt, taču Latvijas teritorijā ar problēmām nevajadzētu rasties. Ar šo karti līdzīgi kā ar citām var norēķināties par pirkumiem dažādas tirdzniecības vietās, kā arī internetā. Pēc MasterCard grupas datiem Maestro karti iespējams lietot 13 miljonos vietu visā pasaulē un veikt operācijas 1,9 bankas automātos – bankomātos.

Norēķinu karte pilda visas elektroniskās maksājumu kartes pamatfunkcijas un parasti izmaksā lētāk, nekā citu veidu kartes. Lielākajā daļā Eiropas Maestro karti iekļauj vienā grupa ar VISA Electron karti, kas arī nav tik izplatīta, taču pilda maksājumu kartes pamatfunkcijas.

Par sociālismu

Ideja, ka cilvēkiem jākontrolē savs darbs, produkcija, institūcijas, kurās paši strādā, dominēja līdz pat 20. gs. vidum. Detalizēta nākotnes vīzija Maikla Albertsa darbos un citi piedāvājumi demokrātijas jēdziena paplašināšanai industriālajā sfērā arī tiek saukti par sociālistiskiem centieniem(N. Čomskis). Pret demokrātiju darbojas tāds ļaunums kā industrializācijas tirāniskais privāta īpašuma spēks.

Saimnieciskā sistēma, kas dominē sociālisma zemēs (Kuba), tiek saukta par komandekonomiku jeb plānsaimniecību. Koman¬dekonomikā plānošanu, sākot ar centrālo plānu, visai valsts ekonomikai kopumā veic speciālas valsts plānošanas institūcijas. Kā raksts Roberts Škapars, “vairākumā gadījumu tas sastāv no subjektīviem spriedumiem, saimnieciskiem lēmumiem, kas ignorē objektīvos ekonomikas likumus”. Ar centralizētā plāna palīdzību tiek koordinēta valsts ekonomisko vienību darbība. Centrālais plāns nosaka, kādas preces kādos daudzumos un cik ilgā laikā jāsaražo. Tiek noteikta kārtība, kā preces ir jāsadala starp uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Specifisks termins, saglabājies kopš PSRS laikiem, ir “plāna uzdevumu izpilde”. Plānu var pārsniegt, atalgojot to ar prēmijām, bet par neizpildi tiek uzlikts sods un lietotas dažādas sankcijas. Valsts īpašuma kontrole pār dabas bagātībām arī ir iezīmīgs plānveida saimniecības raksturlielums. Praksē grūti lietojamais un neefektīvais saimniekošanas veids noveda pie sociālistisko valstu ekonomiku sabrukuma pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados.

Valstis, kurās iedzīvotāju vidējais mūža ilgums ir vislielākais

Katrā valstī un reģionā ir atšķirīga tendence tam, cik ilgi cilvēki dzīvo. Šīs tendences ietekmē ļoti daudzi faktori un ne visi no tiem ir ietekmējami. Piemēram, liels iespaids uz mūža ilgumu ir apkārtējiem faktoriem, dabai un gaisam, arī pārtikai un ūdenim. Protams, liela nozīme ir arī tam, kā cilvēki dzīvo, kāds ir vidējais dzīves līmenis, tas ietekmē ļoti daudz. Pašsaprotami ka cilvēki kuri var atļauties vairāk, vairāk rūpējas par savu veselību, dzīvo ar mazāku stresa līmeni un tamlīdzīgi, šie ir ļoti nozīmīgi faktori vērtējot cilvēku mūža ilgumu. Tādas lietas kā darbs, ikdienas problēmas, apkārtējie cilvēki, atpūtas iespējas un ļoti daudz kas cits var atstāt ļoti lielu iespaidu uz to, cik dzimšanas dienas varēsim nosvinēt.

Jau krietnu laiku, Japāna ir līdere starp pasaules valstīm sava vidējā mūža ilguma ziņā. Japānā, vidējais mūža ilgums ir pat sasniedzis 83 gadu robežu. Šī statistika uz šo brīdi ir kopējā, abiem dzimumiem. Lai arī sievietes patiešām dzīvo daudz ilgāk, līdz pat 86,8 gadiem, vidēji, Japānas vīrieši šajā sarakstā ierindojas vien sestajā vietā ar 80,5 gadiem. Atšķirība ir diezgan vērā ņemama un tā tas ir teju visur. Tādu vai citu iemeslu dēļ, vīriešu mūža ilgums ir mazāks par sieviešu mūžu. Tikai nesatraucieties, tas ir tikai vidējais rādītājs, vīriešiem nav jāsatraucas, ir visas iespējas šo statistiku labot.

Vidējais mūža ilgums ir, lielā ziņā, atkarīgs no konkrētās valsts attīstības līmeņa, jo mazāk attīstītās valstīs šie skaitļi ir krietni zemāki. Piemēram, vairākās Āfrikas valstīs, vidējais mūža ilgums ir ap 50 gadiem, tas ir ļoti biedējoši un mierinoši vienlaikus. Galu galā, mūsu vidējais mūža ilgums ir 74,6 gadi.

2016. gadā publicētā statistika norāda ka pirmajā vietā ir jau minētā Japāna, tālāk seko Šveice, Singapūra, Austrālija un Spānija. Jāsaka ka šī statistika mēdz mainīties, ja pirms pāris gadiem Japāna bija pārliecinoša līdere, tad nu tā ir vairs tikai nedaudz priekšā pārējām valstīm. Visā pasaulē ir vērojama novecošanās tendence. Tas nozīmē, ka vidējais mūža ilgums palielinās, cilvēki dzīvo ilgāk. Dažu gadu laikā, vidējais mūža ilgums ir kāpis par dažiem gadiem vairākās pasaules valstīs, tas ir pozitīvi, bet arī satraucoši. Satraucoši ir tas, ka veci cilvēki ir vairāk un vairāk, bet dzimstības statistikas nebūt nav tik patīkamas. Savā ziņā, izskatās ka pasaule kļūst vecāka.

Lai varētu, vismaz aptuveni, noteikt vidējo mūža ilgumu valstī, var arī apskatīt valsts medicīnas attīstības pakāpi, valsts sociālo politiku. Valstis kurās mūža ilgums ir lielāks, parasti var lepoties ar augstāka līmeņa veselības aprūpi un par cilvēkiem kopumā rūpējas mazliet vairāk. tas ir pašsaprotami, galu galā, cilvēki dzīvo ilgāk un šie procesi viens otru atbalsta. Vecāki cilvēki biežāk saskaras ar veselības problēmām, tātad veselības aprūpei ir jāattīstās, otrādi, veselības aprūpei attīstoties arī cilvēku iespējas uz veselīgu dzīvi ir lielākas.

Ja pārvāksieties uz kādu no valstīm kur vidējais mūža ilgums ir lielāks, tas vēl nenozīmēs ka varēsiet dzīvot ilgāk. Daļa no šī procesa ir arī iedzimtība, ģenētika. Dzīvojot reģionā kur cilvēki, tradicionāli, dzīvo ilgāk un esot šī procesa daļai arī jums ir iespējas sasniegt vairāk dzimumdienu. Taču lai kur mēs dzīvotu, mēs varam rūpēties par sevi un censties dzīvot ilgāk, bet ne tikai – arī labāk.

Kas ir biogāze

Atbildot uz jautājumu, kas ir biogāze – tas ir biomasas apstrādes rezultātā radies produkts, ko iespējams attīrīt līdz dabasgāzes kvalitātei, iepludinot to kopējā dabasgāzes tīklā; izmantot autouzpildes stacijās, piemēram, Zviedrijā viss sabiedriskais transports tiek darbināts ar biogāzi. Biogāzes ražotne līdz patērētājam var nogādāt arī gan siltumu, gan elektroenerģiju. Biogāzes ražošana un izmantošana sniedz gan ekonomiskus, gan vides un sociālus ieguvumus. Tādējādi biogāzes ražošanas mērķis var būt atšķirīgs – iespēja samazināt radīto atkritumu daudzumu, palielināt energoneatkarību un aizsargāt klimatu, ražot atjaunojamo enerģiju, aizstājot līdz šim iepērkamo fosilo kurināmo un samazinot kaitīgo gāzu emisiju. Saimnieciskie ieguvumi no biogāzes ražošanas: papildus darbavietu radīšana un papildus nodokļu ieplūde valsts un pašvaldību budžetā.

Lai iegūtu biogāzi, par izejmateriālu – substrātu biogāzes ražošanai izmanto dažādus biomasas veidus. No substrātu izmaksu viedokļa, vispiemērotākais substrāts ir saimniecības kūtsmēsli (šķidrmēsli). Lielākas izmaksas neprasa arī tādi substrāti kā augkopības kultūru neizmantojamā blakus produkcija (sakņaugu lapas, pļāvumi no ainavu apkopšanas un aizlaistām lauksaimnieciskajām zemēm, slimību bojātie labības sējumi, graudu tīrīšanas un kaltēšanas atliekas u.c.). Piemēram, Lielbritānijā, kur ir mazāk atjaunojamo resursu un blīva apdzīvotība, par biogāzes izejvielu plaši izmanto pārtikas un kautuvju atkritumus, uzskatot tos par videi draudzīgu un izmaksu ziņā labvēlīgu alternatīvu. Vēl izmantojami pārtikas ražotņu blakus produkti un notekūdeņi: šķiedenis no spirta rūpnīcām, atliekas no gaļas un piena, kā arī augkopības produkcijas – kartupeļu, graudu, dārzeņu, augļu utt. – apstrādes un pārstrādes uzņēmumos. Biogāzi var ražot no sašķirotiem cietajiem sadzīves organiskajiem atkritumiem, rūpniecības un komunālajiem notekūdeņiem.

Nezini, kā tikt galā ar finansiālām grūtībām?

100 eiroNezini, kā tikt galā ar finansiālām grūtībām? Ātrais kredīts būs īstais risinājums! Kredīta nosacījumi ir pats svarīgākais, kam jāpievērš uzmanību! Pirmkārt, šāda veida aizdevumam var pieteikties tie, kuri atbilst kreditora noteiktajam vecuma ierobežojumam, kas var būt gan 18 gadi, gan arī kāds cits vecums. Klientam pilnīgi noteikti jābūt regulāriem ikmēneša ienākumiem, kas ir algas, stipendijas vai pat pensijas formā, tikpat svarīga arī laba kredītsaistību vēsture, kas garantēs, ka esat uzticams un lojāls sadarbības partneris. Ir ļoti būtiski, lai šie noteikumi tiktu ievēroti, pretējā gadījumā konkrētajam kreditoram var rasties aizdomas par Jūsu iespējām atmaksāt laikā.

Kas tiek prasīts no Jums un kredītu sniedzēja tālākā sadarbībā gaitā? Tas, vai saņemsiet prasīto naudas aizdevumu, ir atkarīgs no tā, kāda un cik patiesa ir Jūsu sniegtā informācija pieteikuma anketā, kuru uzņēmuma darbinieki momentāni sāk izskatīt. Kredītu sniedzēju firmas īpašu uzmanību pievērš klienta ikmēneša ienākumiem – gan to apjomam, gan regularitātei. Šīs ir saistības uz salīdzinoši īsu laika periodu, kas pārsvarā nepārsniedz 30 dienas, turklāt šādai sadarbībai nav nepieciešams nekāda veida nodrošinājums, kas ietver arī ķīlu un galvojumu, tāpēc sadarbības process ir diez gan ātrs. Ja gadījumā uzņēmuma darbinieki nolems, ka esat cienīgs būt viņu klientu lokā, tad nauda tiks ieskaitīta Jūsu norādītajā bankas kontā jau dažu minūšu laikā. Atmaksas summu un iepriekš izvēlēto atmaksas termiņu atradīsiet rēķinā, kurš tiks pievienots aizdevumam, kuru saņemsiet.

Priekšrocību klāsts ir nebeidzams! Jaunie klienti saņem pašu vērtīgāko dāvanu, kas ir bezprocentu kredīts, jo viņiem tādā gadījumā nenākas pārmaksāt, tāpēc darījums iznāk īpaši izdevīgs. Toties pastāvīgie klienti, kuri aizņēmušies jau ne vienu vien reizi saņem labākas procentu likmes, izdevīgākus nosacījumus kredītam un iespēju saņemt lielākas summas nekā sākumā. Lai arī par maksu, tomēr ir iespējams pagarināt atmaksas termiņu par 7, 14 vai 30 dienām pēc klienta izvēles, tikai jānorēķinās ir nekavējoties! Visiem ir iespēja saņemt kredītu jebkurā sev piemērotā laikā, jo kredītu sniedzēji ir maksimāli pielāgojušies viņu dzīvesveidam, proti, saņemt aizdevumu iespējams arī svētkos, brīvdienās un vēlās vakara stundās, kad cilvēkiem atrodas brīvs brīdis, lai slēgtu šo līgumu. Nebūs jāraizējas par tādām lietām kā  ķīla un galvojums, jo tās nebūs nepieciešamas!

Galvenais ir pārdomāt pilnīgu visu pirms galīgā lēmuma pieņemšanas! Nesabojājiet savas iespējas saņemt šāda veida palīdzību no šī vai citiem kreditoriem, uzturiet labas attiecības un pārliecinieties jau laicīgi, vai būsiet spējīgi atmaksāt laikā! Esiet informēti par visu, kas attiecas uz Jūsu darījumu ar izvēlēto kredītu sniedzēju firmu, lai vienmēr zinātu, kas un kāpēc notiek, kā arī, lai nerastos liekas domstarpības un pārpratumi!

Katram izdevīgs aizdevums

Ikvienam dzīvē var pienākt situācija, kad steidzami nepieciešamas papildus finanses. Iemesli tam var būt dažādi: salūzusi mašīna, saplīsis ledusskapis, steidzams ārsta apmeklējums u.tml. Tieši tāpēc dažādi ir arī ātro kredītu piedāvājumi. Pirms aizņemties, vienmēr svarīgi ir apdomāt, vai ātrais aizdevums patiesi ir nepieciešams un vai tas būs piemērotākais risinājums attiecīgajai situācijai. Jēdziens „izdevīgs ātrais kredīts” katram var atšķirties, tāpēc svarīgi ir izpētīt un salīdzināt aizdevēju piedāvājumu.

Kā aizņemties no ātrā kredīta un cik gados drīkst pieteikties savam pirmajam aizdevumam?

100 eiro

Pirmajam aizdevumam var pieteikties jau no 18 gadiem. Tomēr ne visas ātrā kredīta kompānijas piešķir aizdevumus no 18 gadu vecuma. Bieži vien Tev būs nepieciešami 19, 20 vai pat 21 gads, lai varētu saņemt ātro aizdevumu. Aizņemoties pirmo reizi, būs nepieciešams reģistrēties kādā no ātrā kredīta mājaslapām. Lai aizņemtos atkārtoti, Tev atliek tikai atvērt savu lietotāja profilu un izvēlēties summu, kāda Tev ir nepieciešama un laika posmu, kādā varēsi aizdevumu atmaksāt. Tad būs jāspiež “saņemt aizdevumu” un nauda būs Tavā kontā ne ilgāk kā 15 minūšu laikā. Lai reģistrētos ātrā kredīta mājaslapā, Tev būs nepieciešams aktīvs bankas konts, mobilā tālruņa numurs un e-pasts. Pati reģistrācija neprasa daudz laiku.

Prasmīgi datora lietotāji var aizpildīt ātra kredīta reģistrācijas formu 2 – 5 minūšu laikā. ātrais kredīts ir īslaicīgs aizdevums, kas ļauj Tev saņemt naudu ātri un bez sarežģījumiem. Lai saņemtu aizdevumu no ātrā kredīta, Tev nav nepieciešama ķīla vai galvotājs.

Gudri aizņemas tie, kuri izvēlās ātrā kredīta kompāniju, kura piedāvā saņemt pirmo aizdevumu bez procentiem. Tādā veidā Tu vari saņemt kredītu līdz 300 eiro uz veselu mēnesi un nepārmaksāt neko. Pie jebkura ātrā kredīta var aizņemties vairāk kā vienu reizi. Otro aizdevumu var aizņemties tikai tad, kad pirmais ir veiksmīgi atmaksāts. Lai nerastos sarežģījumi ar aizdevuma atmaksu, gudri ir izvēlēties kredīta summu, kādu Jūs varēsiet atmaksāt. Nedrīkst pārvērtēt savas iespējas un aizņemties pārāk lielu naudas summu. Tie, kuri nezin kas ir ātrais kredīts, var atvērt kādu no Latvijas populārāko ātrā kredīta mājaslapām un iepazīties ar ātrā kredīta noteikumiem sīkāk.

Pirms kredīta ņemšanas, ir svarīgi kārtīgi izlasīt visus aizdevuma līguma noteikumus. Tādā veidā Jūs izvairīsities no nepatīkamiem pārsteigumiem no ātrā kredīta kompāniju puses. Ja esat jau aizņēmies, bet ir radušies sarežģījumi, tad noteikti kontaktējaties ar savu kredīta devēju, lai varētu kopīgi risināt savu problēmu. Ja nesanāk pietiekoši daudz naudas, lai atmaksātu aizdevumu, tad pagarini to. Tas maksās apmēram 20 – 30 eiro, taču sniegs iespēju Tev vēl vienu mēnesi iekrāt naudu, lai varētu veikt pilnīgu aizdevuma atmaksu. Gudri ir atmaksāt pēc iespējas lielāku pamatsummu, no sava ātrā kredīta un tikai tad pagarināt atlikušo aizdevuma summu. Tādā veidā Tev būs jāmaksā mazāk par aizdevuma pagarināšanu. Aizņemies atbildīgi un izvērtē savas iespējas atmaksāt aizdevumu.

Nodoklis – IIN

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir nodoklis, ar ko tiek palikti fizisko personu ienākumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis skar visplašāko sabiedrības daļu, jo šo nodokli maksā visi, kas oficiāli strādā algotu darbu. No iedzīvotāja ienākumiem pēc sociālā nodokļa nomaksas un neapliekamā minimuma, kā arī atvieglojumu par apgādājamām personām atskaitīšanas iedzīvotāju ienākuma nodoklī tiek aprēķināti 23%. Tātad, no jūsu pilnās algas tiek atskaitīti visi atvieglojumi, sociālais nodoklis, neapliekamais minimums un tad, no pāri palikušās summas, tiek atskaitīti šie 23%.

Ir dažādas iedzīvotāju ienākumu likmes atkarībā no jūsu darbības un peļņas gūšanas veida:

 • 23% ienākumam no algota darba un ienākumam no saimnieciskās darbības, kā arī citiem ienākuma veidiem, ja tiem likumā nav noteikta cita nodokļa likme.
 • 15% ienākumam no kapitāla pieauguma.
 • 10% ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums.
 • 10% ienākumam no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids.
 • 10% ienākumam no metāllūžņu pārdošanas.
 • 10% ienākumam no īpašuma, ja maksātājs nepiemēro saimnieciskās darbības izdevumus.
 • 2% nerezidenta ienākumam no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums atbilstoši likuma – Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, 11.9 pantam, izņemot ienākumu no finanšu instrumentu atsavināšanas, kuru apgrozību regulē Finanšu instrumentu tirgus likums, ieturot nodokli izmaksas vietā.
 • 22% papildu likme ienākumam pielīdzināmam aizdevumam, ja maksātājs, kas guvis šo ienākumu aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis.

Daļu no samaksātā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iespējams atgūt, izmantojot valstī noteiktās nodokļu atmaksas iespējas. Pārmaksātos nodokļu ir iespējams atgūt par taksācijas gada laikā veiktajiem attaisnotajiem izdevumiem. Tie var būt ārstniecības izdevumi un izdevumi par izglītību. Ir iespējams atgūt pārmaksātos nodokļus arī par bērnu interešu izglītību. Nodokļu atvieglojumus var iegūt arī par saviem ģimenes locekļiem, piemēram, par bērniem vecākiem, laulāto personu un citiem. Ir iespējams atgūt pārmaksātos nodokļus arī par bērnu interešu izglītību. Ne visi izdevumi tiek pieskaitīti pie attaisnotajiem izdevumiem un ir svarīgi pārliecināties par izvēlētā, nepieciešamā pakalpojuma atbilstību. Nodokļu atvieglojumus saņem arī tie, kas izmanto privāto pensiju kontu jeb 3. pensiju līmeni, kas ļauj saņemt atpakaļ pārmaksātos nodokļus par iemaksām pensiju kontā.

Lai atgrieztu pārmaksātos nodokļus, jums ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. To varat izdarīt VID birojos vai elektroniski. Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, jums ir jābūt atbilstošajiem čekiem un dokumentiem par maksājumiem. Pārmaksāto nodokļu aprēķins var aizņemt pat trīs mēnešu un attiecīgo naudas summu jūs varēsiet saņemt savā bankas kontā.

Kā atrisināt finanšu problēmas?

Parādi, ka spēj atrisināt finansiālas problēmas! Izvēlies ātro aizdevumu! Tu vēl nezini, kam paredzēts šāds aizdevums? Uzzini tūlīt pat!

Kredīts

Tā ir Tava ideālā iespēja neiesaistīties kredītsaistībās uz pārāk ilgu laiku, jo termiņš ir ap 30 dienām, turklāt šādi var visātrāk saņemt salīdzinoši nelielas summas, kas ir ne vairāk kā pāris simti eiro. Ātrais aizdevums būs risinājums un vienīgā atbilde reizēs, kad pietrūks naudas līdz algai vai gadīsies problēmas ar veselību vai dzīvokli. Iemeslu ir neskaitāmi daudz, to skaitā ir arī pēkšņi maksājumi un negaidīti lieli rēķini, kas mēdz nepatīkami pārsteigt.

Galvenās lietas, kam jābūt ievērotām, lai Tu varētu pieteikties aizdevumam:

 • Jābūt atbilstošam vecumam, jo katrs kreditors var noteikt pats savu ierobežojumu, tomēr tas vienmēr jāņem vērā;
 • Jāiesniedz elektronisku pieteikumu ar vajadzīgo informāciju, lai kreditori zinātu par vēlmi aizņemties;
 • Jābūt aktīvam un derīgam personīgajam bankas kontam jebkurā no Latvijas bankām.

Neviens no kredītu sniedzējiem nevēlas saskarties ar situāciju, kad nākas zaudēt aizdevumā ieguldītos naudas līdzekļus, tāpēc viņiem ir svarīgi pārbaudīt klienta ikmēneša ienākumu stabilitāti un regularitāti, kā arī to apjomu, tikpat svarīga ir laba un nesabojāta kredītvēsture, kas liecinās, ka debitors ir spējīgs atmaksāt visu laicīgi. Ja reiz saņemat apstiprinājumu, tad nākamais, kas seko, ir naudas ieskaitīšana Jūsu kontā dažu minūšu laikā, reizē saņemsiet arī rēķinu ar informāciju par atmaksas termiņu un konkrēto summu, kas būs jāatdod. Šo naudas aizdevumu uzreiz varēsiet sākt tērēt pēc savām iecerēm, turklāt tas visu laiku būs pieejams, jo atradīsies kontā!

Kredīta saņemšana un pieteikšanās tam

Kredīts internetā

Jūs varat iepazīties ar visiem piedāvājumiem un pieteikties tiem jebkurā Jums piemērotā laikā, tas iespējams arī svētkos un brīvdienās, kā arī vēlu vakarā, kad bankas ir ciet un savus pakalpojumus nesniedz. Tas notiks tikpat ātri, cik Jūs nomirkšķināt acis, jo atrast savu ideālo piedāvājumu palīdzēs speciāli izveidoti rīki un filtri, kas atradīs to, kas interesēs konkrēti Jums.

Nepalaid garām pašu labāko iespēju saņemt aizdevumu

 1. Visa saziņa iespējama elektroniski, jo interneta vietnēs varēsiet diskutēt un konsultēties ar savu kreditoru, kā arī patstāvīgi iegūsiet sev vajadzīgo informāciju.
 2. Netērējiet laiku garās banku rindās, labāk paveiciet visu neaptverami īsā laikā, izmantojot dažādus palīglīdzekļus, kas atvieglos meklēšanas procesu un piedāvājumu salīdzināšanu vienlaicīgi.
 3. Vēl iespējams pagarināt atmaksas termiņu par 7, 14 vai 30 dienām, lai arī tas ir maksas pakalpojums, par kuru noteikti jāsamaksā uzreiz.
 4. Neviens nebūs spējīgs uzzināt par problēmām, kas Jums radušās, turklāt ietaupīsiet laiku, lieki neraizējoties par ķīlu vai galvojumu, jo tie nebūs vajadzīgi!
 5. Jaunie klienti saņem bezprocentu kredītu, bet pastāvīgie sadarbības partneri – akcijas, dažādas programmas un labākas procentu likmes!

Īslaicīgas finansiālas grūtības un to risinājums

Tu un ātrais kredīts būsiet lielisks salikums, kas varēs pārvarēt naudas problēmas! Īslaicīgas finansiālas grūtības var būt ikvienam, tomēr ne visi uzreiz steidzas saņemt ātro kredītu pakalpojumus. Viņi paļaujas uz draugiem, radiem un kolēģiem, tomēr visu dzīvi nevar būt tā, ka vienmēr palīdzēs, arī citiem mēdz būt grūtības, tāpēc jāspēj domāt plašāk un jāmeklē citas iespējas izkļūt no šīs nelāgās situācijas!

Pārliecinies par katru no šiem noteikumiem

 1. Laba un nesabojāta kredītvēsture būs garantija, ka esat lojāls klients, kurš aizdevumu atmaksās bez liekām problēmām un domstarpībām!
 2. Lai nenāktos vilties, noskaidro arī to, kāds ir konkrētā kreditora izvēlētais vecuma ierobežojums, ja neatbilsti tam – tālāk iedziļināties nav jēgas.
 3. Stabili un regulāri ikmēneša ienākumi ir būtiska nianse, jo kredītu sniedzēju kompānijas pārbaudīs vismaz pēdējos 3 mēnešus, lai redzētu, kāda ir šī brīža situācija.
 4. Pavisam loģiski – jābūt aktīvam bankas kontam kādā no Latvijas komercbankām.

Katram no klientiem ir iespēja saņemt šos lieliskos bonusus

Ja izvēlētais kreditors šeit pēc pieteikuma izskatīšanas jūtas pārliecināts par jūsu turpmāko sadarbību, tad nauda nonāks Tavā kontā jau pēc pāris minūtēm kopš lēmuma pieņemšanas, turklāt tā automātiski būs Tavā rīcībā un varēsi sākt to tērēt!

 1. Saņemt naudas aizdevumu, konsultēties un izskatīt sev interesējošus piedāvājumus – to visu debitors var patstāvīgi darīt, izmantojot vien interneta resursus.
 2. Klients var pagarināt sākotnēji izvēlēto atmaksas periodu, nepieciešams vien tūlīt par samaksāt par to tik, cik noteicis kredītu sniedzējs. Iespējamais dienu skaits, kas ir pakalpojumam – 7, 14 vai 30.
 3. Tie, kas ietaupa naudas līdzekļus, ir jaunie klienti, saņemot pirmajā reizē bezprocentu kredītu un lieki nepārmaksājot pilnīgi neko.
 4. Pastāvīgie klienti saņem svētku akciju un lojalitātes programmu piedāvājumus, kā arī patīkamākus nosacījumus, kas skar arī procentu likmes un kredīta summas apjomu.
 5. Klients var brīvi un bez raizēm izvēlēties pieteikšanās un naudas saņemšanas laiku, jo tas iespējams arī svētkos, brīvdienās un vēlās vakara stundās, kad bankas loģiski ir ciet un nekāda veida sadarbību nepiedāvā.

Iespēja būt neatkarīgam, visu izvēlēties un izdarīt pašam

Esošie un potenciālie klienti ir ieguvēji, jo firmas turpina attīstīties un papildināt savu piedāvājumu klāstu, lai ikviens interesents varētu atrast sev piemērotus nosacījumus. Bez tam ir vēl viena priekšrocība – Tavi draugi, radi un visi pārējie nekad neuzzinās, ka radušās problēmas ar naudu, jo nevajadzēs aizņemties no viņiem, turklāt itin nekur nav jānorāda aizdevuma mērķi, tāpēc tas paliek tikai Tavā ziņā. Iegādātā prece vai nomaksātais komunālais maksājums būs lieliska zīme un atspoguļojums tam, ka sadarbība izdevās, turklāt iepriecinās vēl vairāk nekā līdz šim minētie bonusi!

Auto remonts kopā ar kredītu

Iztikt bez auto ir diez gan sarežģīti mūsdienās, jo cilvēki ir jau pieraduši, ka gandrīz visiem ir personīgais automobilis, ar kuru doties kur un kad vien vajag, tāpēc, ja gadās, ka nepieciešams remonts, būtu dīvaini un muļķīgi to censties atlikt, aizbildinoties ar naudas trūkumu konkrētajā brīdī. Ja arī draugi, radi un kolēģi nespēj palīdzēt, tad ātrais kredīts noteikti to spēs, Tev tikai jāizvēlas sev tīkamākos nosacījumus. Nedzīvo bez sava auto, samaksā par remontu ar ātro kredītu!

Kredīts

Vēl iemesli, kāpēc tieši ātrais aizdevums būs īstā izvēle

Tev nebūs jāiesaistās ilgās kredītsaistībās, jo termiņš parasti ir plus mīnus 30 dienas, tāpēc atmaksāt varēsi jau pēc nākamās algas. Tā ir liela priekšrocība, jo dažu simtu eiro dēļ nav jānosēž bankā nenosakāmi ilgi, lai sagaidītu darbinieku lēmumu.

Iemesls, lai izvēlētos šo kredīta veidu, ir arī lielais bonusu klāsts

Ja arī remonts būs prasījis ilgāku laiku vai papildus izmaksas tām, ko biji plānojis un paredzējis, būs iespēja pagarināt atmaksas termiņu, kuru izvēlējies sākumā, brīvi izvēloties 7, 14 vai 30 dienu pagarinājumu, kura laikā gan jārod iespēja atmaksāt kredītu, lai nebūtu jānokļūst parādnieku sarakstā. Neviens nevarēs uzzināt vai pat iedomāties, ka Tavam auto kas atgadījies, jo nekur nebūs jānorāda aizdevuma mērķi, tāpēc tas paliks noslēpums.Tev būs jānorāda informācija, kas ietvers datus par ikmēneša ienākumiem un to regularitāti, kā arī to, kāda ir Tava kredītsaistību vēsture, bet nebūs vajadzības iesniegt dokumentus, kas saistīti ar ķīlu, galvojumu vai cita veida nodrošinājumu tāpēc, ka summas kredītiem ir pārāk mazas un tas būtu lieks laika patēriņš. Ieekonomēt var arī naudu, proti, jaunie klienti to var izdarīt, izmantojot bezprocentu kredītu, ko piedāvā lielākā daļa uzņēmumu, tāpēc jāatmaksā būs vien tik, cik aizņēmās sākumā.

Klientiem jāzina šīs lietas, lai varētu pieteikt sevi kredītam

Reizē ar vēlamo naudas summu saņemsi arī rēķinu, kurā atkal ieraudzīsi savu izvēlēto atmaksas termiņu, kā arī summu, kura tā ietvaros būs jāatmaksā. Pamatnoteikums jebkura piedāvājuma izvēlei ir vienkāršs – jānoskaidro, kāds ir kreditora noteiktais vecuma ierobežojums, jo tas ne vienmēr būs 18 gadi! Klientam vienmēr jārūpējas, lai būtu nevainojama un nesabojāta kredītvēsture, kā arī, lai viņa rīcībā būtu savs aktīvs un derīgs bankas konts kādā no Latvijas bankām. Klientam visu atrast būs pavisam vienkārši, jo ar dažādu rīku un filtru palīdzību to var paveikt pāris sekundēs, turklāt arī komunicēt ar pakalpojuma sniedzēju iespējams ar interneta starpniecību. Tev ir iespēja saņemt savu kāroto ātro aizdevumu arī tad, kad bankas nestrādā, proti, svētkos un brīvdienās, kā arī pie atsevišķiem kreditoriem – vēlu vakarā, pat līdz pusnaktij! Tā ir brīnišķīga iespēja būt patstāvīgam un lemt par visu pašam, kā arī izvēlēties sev tīkamu vietu un laiku, lai sāktu šādu sadarbību!