Ieguldījumu fondi 2. daļa

Ieguldījumu fondu līdzekļus iegulda visdažādākajos finanšu instrumentos, taču lielākoties fondu ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus kādā konkrētā vērtspapīru grupā:

  • Naudas tirgus fondi.
  • Obligāciju fondi.
  • Akciju fondi.
  • Sabalansētie fondi.
  • Indeksu fondi.
  • Fondu fondi.
  • Nekustamā īpašuma fondi.

Naudas tirgus fondi ir vieni no populārākajiem fondu veidiem, ja ir nepieciešams ieguldīt līdzekļus uz neilgu laiku. Tie arī tiek uzskatīti par drošākajiem, jo ieguldījumi tiek veikti zemākas riska grupas vērtspapīros.

Obligāciju fondi, salīdzinot ar naudas fondiem, iegulda jau ilgāka termiņa parāda vērtspapīros. Šeit arī ir zema riska pakāpe, bet arī peļņa ir diezgan zema.

Akciju fondi ir vieni no visriskantākajiem ieguldījumu veidiem. Šeit ir iespējams ieguldīt visas pasaules akciju sabiedrībās. Peļņa tiek gūta gan no dividendēm gan attīstoties uzņēmumam palielinās akciju vērtība, attiecīgi investēto fonda daļu vērtība.

Sabalansētie fondi sniedz iespēju ieguldīt gan akcijās gan obligācijās, šādi var samazināt ieguldījumu riskus.

Indeksu fondi investē vērtspapīros, kas ietilpst kādos fondu biržas indeksu aprēķinos. Šeit pārvaldošā kompānija nepieņem patstāvīgus lēmumus, izvēloties vērtspapīrus.

Fondu fondi investē citu investīciju fondu daļās. Šo fondu līdzekļus pārvalda vairākas kompānijas. Tās ir tās kompānijas, kuru investīciju fondu daļas ir iekļautas šajā fondu fondā.

Nekustamā īpašuma fondus var iedalīt divās, galvenajās, grupās. Ir tādi fondi, kas par savāktajiem līdzekļiem iegādājas nekustamo īpašumu. Un ir fondi, kas pārvaldāmos līdzekļus izmanto, lai piedāvātu hipotekāros kredītus. Šos kredītus savukārt ir jāgarantē ar nekustamā īpašuma ķīlu.

Ja jums ir šāda iespēja investēt līdzekļus kādos fondos, jums būtu jāvēršas pie speciālistiem un jāsaņem konsultācijas. Šādi jūs varat pieņemt vispareizāko lēmumu par to kur un kā ieguldīt savus līdzekļus. Par cik ir pietiekoši liels iespēju klāsts ir svarīgi izvēlēties to ieguldījumu veidu, kurš vislabāk atbildīs jūsu vēlmēm un iespējām. Ja jūs vēlaties ieguldīt drošāk ir jāizvēlas vieni ieguldījumu veidi, ja esat gatavi riskēt un cerēt uz lielāku atdevi varat ieguldīt citos fondos. Ir svarīgi izprast savas vēlmes un iespējas, lai nenāktos nožēlot savu lēmumu. Tieši tāpēc būtu jāizpēta iespējas un jāsaņem attiecīgās konsultācijas no speciālistiem. Ja jums nav pieredzes šajā jomā, var būt ļoti sarežģīti pašiem visu izzināt un izprast.

Ieguldījumu fondi 1. daļa

Ieguldījumu fonds ir dažādu ieguldītāju līdzekļu apvienojums ieguldīšanai finanšu tirgū ar mērķi gūt peļņu no ieguldījumu vērtības pieauguma. Ieguldījumu fonda aktīvi tiek ieguldīti dažādos vērtspapīros, atkarībā no ieguldījumu fonda politikas, kas aprakstīta katra fonda nolikumā un prospektā. Apvienojot lielāku investoru skaita ieguldījumus, samazinās arī vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas izmaksas uz vienu ieguldītāju.

Ieguldījumu fondu pārvaldītājs ir līdzīgs parastam uzņēmējam, taču tas ir saņēmis īpašu licenci, kas atļauj veikt šādas finanšu darbības. Latvijā, visizplatītāk, ieguldījumu fondus pārrauga bankas un tieši ar to starpniecību ir visvienkāršāk ir pārvaldīt savus ieguldījumus.

Ieguldījumus fondos veic gan privātpersonas, gan uzņēmumi, kas vēlas palielināt ieguldītā kapitāla vērtību vai efektīvāk pārvaldīt savu naudas plūsmu. Mūsdienās ir iespējams atrast katra vēlmēm un iespējām atbilstošu līdzekļu ieguldīšanas veidu.

Tiek iedalīti divi ieguldījumu fondu veidi:

  • Atvērtie fondi.
  • Slēgtie fondi.

Atvērto fondu daļas var pirkt un pārdot jebkurā brīdī par fiksētu cenu. Šo fondu daļu skaits nav ierobežots un ieguldījumus var sākt ar nelielām summām.

Slēgtie fondi savā ziņā ir līdzīgi akciju sabiedrībām. Šajā ieguldījumu fondā ieguldījumus var veikt slēgts personu loks.